+
-
Text Storlek:
Av
Dyslexia Vänlig:
Tala Sidan Åt Mig
Språk
English
Afrikaans
Persian
Armenian
Azerbaijani
Bengali
Bosnian
Denmark
Dutch
Finnish
French
German
Greek
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Norwegian
Russian
Spanish
Swahili
Turkish
Ukrainian
Bollnäs
Jennie Stark
Ordförande
Ingrid Svedberg
Vice Ordförande
Gun-Britt Lindblom
Kassör
Hannah Gustafsson-Klasson
Sekreterare
Linda Helgesson
Ledamot
Emanuel Lindblom
Ledamot
Martina Edström
Ledamot
Johan Grip
Ersättare
Kerstin Jernberg
Ersättare
Kina Olsson
Ersättare
Tessan Söderling
Ersättare
Eva Sköld
Valberedning
Ingrid Ekholm
Valberedning