Styrelsen

Ordförande: Roger Henningsson

Kassör: Gun-Britt Lindblom

Sekreterare: Hanna Klasson Gustafsson

Ledamot: Helene Sköld

Ledamot: Linda Helgesson

Ledamot: Inger Ekholm

Ledamot: Ingrid Svedberg